Map
Rádio Junior

Počúvať Rádio Junior online

Rádio Junior je rozhlasová stanica na Slovensku. Je to veľmi obľúbené medzi mladými ľuďmi, pretože obsahuje veľa moderných skladieb, ktoré sú aktuálne, zábavné a ľahko prístupné. Okrem toho stanica poskytuje svojim poslucháčom aj informácie o aktuálnych udalostiach a témach.

Rádio Junior je tiež obľúbené pre jeho zaujímavý vysielací formát. Vysiela väčšinou rozprávkových hier, monologických rozprávok, programoch o hudbe a pesničiek pre deti. Tieto relácie sú veľmi zaujímavé a umožňujú poslucháčom získať nové pohľady na rôzne témy.

Počúvať Rádio Junior online cez internet!
Ponúkame vám zoznam najobľúbenejších rozhlasových staníc.
Počúvať Rádio Junior live na iPhone, iPad, iPod Touch alebo Android!
Zdieľať