Map
Rádio Pyramída

Počúvať Rádio Pyramída online

Rádio Pyramída je rádiová stanica, ktorá vysiela na Slovensku od 2016. Je to vďačné rádio s rozmanitou hudbou, ktoré ponúka veľa umeleckých štýlov pre všetky vekové skupiny. Publicistika, klasická hudba, humor, folklór a pop, literatúra a dráma.

Rádio Pyramída nahradilo Rádio Klasika, ktorého časť programu nové rádio prebralo. Stanica poskytuje vysielanie pre všetky oblasti života. Táto rádiová stanica poskytuje rôznorodú hudbu pre všetky vekové kategórie. Okrem hudobného vysielania má rádio tiež mnoho iných programov, ktoré ponúkajú zábavu a informácie pre poslucháčov. Vysielanie zahŕňa informácie o aktuálnych udalostiach, kultúre, politike a ekonomike.

Počúvať Rádio Pyramída online cez internet!
Ponúkame vám zoznam najobľúbenejších rozhlasových staníc.
Počúvať Rádio Pyramída live na iPhone, iPad, iPod Touch alebo Android!
Zdieľať
OK